Serveis

INdustrial

Oficina tècnica i projectes

Elaboració de projectes amb gestió integral, des de la concepció fins a la consecució de la idea. S’elaboren la documentació (memòria, annexos), es sol·liciten els permisos, i s’assegura l’execució d’acord amb els criteris acceptats per la propietat.

Llicències d’activitats / ambientals

La tramitació de la sol·licitud de la llicència ambiental resulta obligatòria per a poder realitzar qualsevol activitat econòmica. Obtenir la llicència implica el compliment de totes les reglamentacions existents per a poder desenvolupar l’activitat amb un mínim de garanties.

Quan es vol iniciar una nova activitat, s’ha d’elaborar per un costat:

  1. Projecte d’activitats à Permet obtenir la llicència d’activitats
  2. Projecte d’obres à Permet obtenir la llicència d’obra

Auria Engineering elabora els projectes per a poder obtenir la llicència i poder començar l’activitat amb total garantia.

Operativa industrial

Estudis de productivitat, millora de producció, Lean manufacturing, optimització de fluxos…són tots conceptes orientats a la MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT.

A Auria Engineering som experts en l’optimització de fàbriques analitzant tots els punts forts i febles per a trobar la millor solució.

Disposem d’experts en optimització de la producció i hem realitzat diversos projectes amb resultats excel·lents.

La reducció de malbaratament i l’orientació cap a l’economia circular poden ajudar a les empreses a guanyar força dins el sector, i nosaltres us podem ajudar.

Disseny electromecànic

Disseny electromecànic

El disseny de sistemes mecànics (maquinària, peces o utillatges) ha estat un puntal dins de la nostra empresa. Dissenyem tant la part mecànica (amb dimensionat corresponent, càlculs i simulacions en FEA) com la part electrònica de control.

Oferim serveis a tots els nivells, des de conceptualització fins a la fabricació, passant per prototipatges. Elaborem documentació, i certificacions CE en els casos que siguin necessaris.

Sales Blanques

Disseny de sales blanques

Les sales blanques són sales especialment dissenyades per obtenir nivells baixos de contaminació. Per fer-ho es compta amb paràmetres ambientals estrictament controlats (partícules en l’aire, temperatura, humitat,  pressió…) així com a restriccions a l’hora d’operar dins de la mateixa ( flux de treball, vestimenta etc.)

A Auria Engineering realitzem estudis previs per analitzar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Disposem dels coneixements en GMP (Good Manufacturing Practices) que ens permetran realitzar el disseny contemplant tots els requeriments de l’administració per tal d’aconseguir l’acceptació final. Us podem ajudar a tramitar l’expedient per tal de garantir l’èxit final.

Disseny de serveis i instal·lacions

Les condicions de subministrament dels diferents serveis (electricitat, aigua, climatització, lluminària etc.) depenen de l’ús que ha de tenir la sala. Les sales es classifiquen segons la seva qualitat de l’aire (concentració màxima de partícules, renovacions del volum d’aire) segons la ISO 14644-1:2016 i tenen les següents categories:

*Font: ISO 14644-1:2016

El subministrament d’aigua és molt important, donat que en molts casos, l’aigua forma part de la matèria prima, i per tant, ha de ser tractada per obtenir aigua ultra purificada. Tanmateix, instal·lacions com aire comprimit, electricitat, il·luminació o vapor etc. També es troben dins el nostre ventall de serveis.

Certificacions i validacions

La validació de la sala blanca es realitza a través d’empreses especialitzades del sector. A Auria Engineering col·laborem amb les empreses líders amb capacitat per fer tot tipus de validacions, inclosos equips.

Per altra banda, també elaborem i executem els protocols IQ, OQ, i DQ per la qualificació de les instal·lacions i equipaments de procés.

Eficiència Energètica

Eficiència Energètica

El consum energètic de les instal·lacions ha esdevingut clau en el temps actual. A Auria Engineering treballem per implementar solucions de generació energètica amb energies netes i eficients.

Diposem de tècnics qualificats per fer certificacions energètiques PASSIVE HOUSE i ZERO ENERGY BUILDING,  i de sostenibilitat com ara LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design), BREEAM, VERDE i RESET.

A Auria Engineering realitzem estudis i anàlisi dels consums, de la demanda  i evaluem altres característiques com l’estudi  de la orientació, càlcul de radiació solar, anàlisi d’ombres i optimització d’elements passius.

Automoció

Homologacions de vehicles

Dins en el sector de l’automòbil, Auria Engineering ha desenvolupat diversos projectes de reformes d’importància de vehicles. Disposem d’un departament específic per a l’elaboració de projectes  de canvis dins dels vehicles com:

-Carrosseria (instal·lació de paracops, aletins, passos de roda, snorkel …)

-Suspensió (canvis de molles, esmorteïdors…)

Fitxes reduïdes de vehicles / importació de vehicles

Les fitxes tècniques reduïdes són necessàries pels vehicles d’importació que han de passar la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles) a España.

Exemple de placa de característiques:

Podem cobrir qualsevol vacant en qualsevol posició, ja sigui enginyer de pista, enginyer de telemetria, enginyer d’estratègia o performance. Consulti’ns i nosaltres l’assessorarem!

Motorsport

L’automobilisme de competició forma part de l’ADN d’Auria Engineering. Hem realitzat col·laboracions amb els principals equips de competició de diferents categories (formula, turismes, GT…).   Disposem d’un equip d’enginyers amb una llarga experiència en el sector, treballant en campionats com:

Contacta'ns

La nostra ubicació