Sales blanques

Sales blanques

Disseny de sales blanques

Les sales blanques són sales especialment dissenyades per obtenir nivells baixos de contaminació. Per fer-ho es compta amb paràmetres ambientals estrictament controlats (partícules en l’aire, temperatura, humitat,  pressió…) així com a restriccions a l’hora d’operar dins de la mateixa ( flux de treball, vestimenta etc.)

A Auria Engineering realitzem estudis previs per analitzar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Disposem dels coneixements en GMP (Good Manufacturing Practices) que ens permetran realitzar el disseny contemplant tots els requeriments de l’administració per tal d’aconseguir l’acceptació final. Us podem ajudar a tramitar l’expedient per tal de garantir l’èxit final.

Disseny de serveis i instal·lacions

Les condicions de subministrament dels diferents serveis (electricitat, aigua, climatització, lluminària etc.) depenen de l’ús que ha de tenir la sala. Les sales es classifiquen segons la seva qualitat de l’aire (concentració màxima de partícules, renovacions del volum d’aire) segons la ISO 14644-1:2016 i tenen les següents categories:

*Font: ISO 14644-1:2016

El subministrament d’aigua és molt important, donat que en molts casos, l’aigua forma part de la matèria prima, i per tant, ha de ser tractada per obtenir aigua ultra purificada. Tanmateix, instal·lacions com aire comprimit, electricitat, il·luminació o vapor etc. També es troben dins el nostre ventall de serveis.

Certificacions i validacions

La validació de la sala blanca es realitza a través d’empreses especialitzades del sector. A Auria Engineering col·laborem amb les empreses líders amb capacitat per fer tot tipus de validacions, inclosos equips.

Per altra banda, també elaborem i executem els protocols IQ, OQ, i DQ per la qualificació de les instal·lacions i equipaments de procés.

Contacta'ns

La nostra ubicació