Industrial

Industrial

Oficina tècnica i projectes

Elaboració de projectes amb gestió integral, des de la concepció fins a la consecució de la idea. S’elaboren la documentació (memòria, annexos), es sol·liciten els permisos, i s’assegura l’execució d’acord amb els criteris acceptats per la propietat.

Llicències d’activitats / ambientals

La tramitació de la sol·licitud de la llicència ambiental resulta obligatòria per a poder realitzar qualsevol activitat econòmica. Obtenir la llicència implica el compliment de totes les reglamentacions existents per a poder desenvolupar l’activitat amb un mínim de garanties.

Quan es vol iniciar una nova activitat, s’ha d’elaborar per un costat:

  1. Projecte d’activitats à Permet obtenir la llicència d’activitats.
  2. Projecte d’obres à Permet obtenir la llicència d’obra.
 
 

Auria Engineering elabora els projectes per a poder obtenir la llicència i poder començar l’activitat amb total garantia.

Operativa industrial

Estudis de productivitat, millora de producció, Lean manufacturing, optimització de fluxos…són tots conceptes orientats a la MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT.

A Auria Engineering som experts en l’optimització de fàbriques analitzant tots els punts forts i febles per a trobar la millor solució.

Disposem d’experts en optimització de la producció i hem realitzat diversos projectes amb resultats excel·lents.

La reducció de malbaratament i l’orientació cap a l’economia circular poden ajudar a les empreses a guanyar força dins el sector, i nosaltres us podem ajudar.

Contacta'ns

La nostra ubicació