Disseny electromecànic

Disseny electromecànic

Disseny electromecànic

El disseny de sistemes mecànics (maquinària, peces o utillatges) ha estat un puntal dins de la nostra empresa. Dissenyem tant la part mecànica (amb dimensionat corresponent, càlculs i simulacions en FEA) com la part electrònica de control.

Oferim serveis a tots els nivells, des de conceptualització fins a la fabricació, passant per prototipatges. Elaborem documentació, i certificacions CE en els casos que siguin necessaris.

Contacta'ns

La nostra ubicació